Tłumaczenia i Korekta

TEKSTY SPECJALISTYCZNE

Tłumaczymy wszelką dokumentację w zakresie ochrony środowiska, górnictwa i geologii m.in. raporty oddziaływania na środowisko, oceny stanu zanieczyszczenia środowiska, programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, karty charakterystyki substancji, projekty rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych / hałd odpadów pogórniczych, a także raporty z badań środowiska pracy oraz artykuły naukowe i referaty szczególnie w zakresie wyżej wymienionych branż.

TEKSTY BIZNESOWE

Tłumaczenia biznesowe dotyczą wszelkiego rodzaju dokumentów wykorzystywanych przez naszych klientów w ich działalności biznesowej, m.in. korespondencja służbowa, raporty, analizy, oferty współpracy, katalogi produktów, prezentacje.

PROJEKTY UNIJNE

Oferujemy tłumaczenia dokumentacji projektów unijnych związanych z pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy europejskich (wnioski aplikacyjne, umowy, harmonogramy działań, itp.)

TEKSTY TECHNICZNE

Teksty techniczne stanowią wyjątkową grupę, gdyż nawet właściwe tłumaczenie pod kątem językowym nie gwarantuje pełnej ich poprawności. Niezwykle ważna jest wiedza z dziedziny, której dotyczy tłumaczony tekst, ale często również znajomość wymagań dot. samej formy danego dokumentu.
Teksty techniczne to m.in instrukcje obsługi, katalogi, opisy i specyfikacje techniczne, kosztorysy, certyfikaty jakości, karty charakterystyki.

STRONY WWW I APLIKACJE

Gwarantujemy rzetelne i profesjonalne tłumaczenie całych stron internetowych lub wybranych podstron, polityki prywatności, klauzuli RODO, regulaminów użytkowania, itp.

TEKSTY PRAWNICZE, PRAWNE, URZĘDOWE

Tłumaczenia prawne dotyczą tekstów wysoce specjalistycznych, które najprościej mówiąc opisują prawo lub je ustanawiają. Z kolei teksty prawnicze to teksty pisane językiem prawniczym np. umowy handlowe, upoważnienia, pełnomocnictwa, statuty i uchwały spółek czy też artykuły pisane przez prawników.

KOREKTA / WERYFIKACJA

Sprawdzenie tekstu pod kątem błędów gramatycznych i stylistycznych lub adaptacji treści do charakteru i przeznaczenia tekstu, weryfikacja i sprawdzenie już przetłumaczonego tekstu pod względem spójności z tekstem źródłowym.

Jak Działamy?
To proste! Standardowy proces realizacji zamówienia obejmuje 3 kroki:
Krok 1 - Prześlij tekst do bezpłatnej wyceny. W tym celu skorzystaj z zamieszczonego poniżej formularza wyceny lub wyślij tekst bezpośrednio na nasz adres e-mailowy.
Krok 2 - Podejmij decyzję i potwierdź zlecenie. Po otrzymaniu wyceny oraz terminu realizacji zlecenia, potwierdź zlecenie wykonania usługi za pomocą poczty elektronicznej.
Krok 3 – Odbierz i zaakceptuj tłumaczenie. W ustalonym terminie otrzymasz przetłumaczony dokument wraz z fakturą za wykonanie zlecenia. Jeśli nie masz zastrzeżeń dokonaj płatności lub zgłoś ewentualne zastrzeżenia do tekstu.